Patrik Olsson, musiker

Patrik Olsson uppträdde sommaren 2010 på Hindås Kulturfestival.