Maria Stoltz, visartist

Maria Stoltz uppträdde på Hindås Kulturfestival sommaren 2010.