Är du intresserad av att uppträda på Hindås Kulturfestival? Eller om du vill något annat?

Kontakta: Egil Gry 070-3455568, 0301-22234
E-post: egilgry@hotmail.com

Adress: Stationsvägen 9, 430 63 Hindås

Välkommen!