Johan Gry, skådespelare, och Neta Norrmo, kulturjournalist och producent

Johan Gry och Neta Norrmo läste diketer och berättade om deras poesiprojekt som blivit en CD med dikter. De var med sommaren 2010.