Inkiri Karlsson , konstnär

Konstnären Inkiri Karlsson från Rävlanda visade sina målningar på
festivalen sommaren 2014.