Ingvar Gunnarsson, trubbadur och vistolkare

 

Ingvar Gunnarsson var med på Hindås Kulturfestival 2010.