Krispaketet, teatergrupp

Teatergruppen Krispaketet var med på festivalen sommaren 2014 med
sin pjäs Radio Existens.